กะพร้อหนาม (เมล็ดงอก ๓๐ เมล็ด)
กะพร้อ malajana สายพันธุ์ มาลาจาน่า(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อ malajana สายพันธุ์ ฮูมิริส (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อ glabra สายพันธุ์ สะลังงอ(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อหนู(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อสี่สิบ (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อจีบ (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
ปรงภูเขา ๓ (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
     
Sitemap หมวดหมู่